FIN ENG SWE
Tee ilmainen vakaustesti

Scanlevel Oy on polttonestemittareiden tarkastuksiin ja varmennuksiin erikoistunut yritys. Asiantuntemuksemme auttaa asiakasta ymmärtämään tarkastuksen ja varmennuksen merkityksen rehellisen ja luotettavan polttonestekaupan perustana. Tarkastajiemme korkea ammattitaito takaa asiakkaillemme nopean ja edullisen tavan hoitaa lakisääteinen polttonestemittareiden tarkastus ja varmennus. Yrityksellämme on FINAS:n (Finnish Accreditation Service) myöntämä akkreditointi ja olemme Turvallisuus ja –kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä virallinen tarkastuslaitos.

Optimaalisella mittareiden viritysajankohdalla voi olla vuosittain tuhansien eurojen merkitys liiketoiminnalle.

"Yleisessä kaupankäynnissä käytettäville mittauslaitteille, kuten vaaoille ja polttoaineen jakelumittareille, on tehtävä tekninen tarkastus eli varmennus, jossa laitteen rakenne ja toiminta tarkastetaan, hyväksytään ja hyväksyntä merkitään näkyviin. Varmennuksella varmistetaan, että laite toimii luotettavasti ja näyttää oikein. Näin kuluttaja saa oikean määrän tuotetta ja kauppias oikean korvauksen myymästään tuotteesta." (Tukes 2012.)

Jakelumittarien tarkastus on lakisääteinen kahden vuoden välein suoritettava toimenpide. Toimenpiteen tarkoituksena on turvata asiakkaan ja kauppiaan välinen oikeudenmukaisuus.

"Tarkastusvelvoite perustuu mittauslaitelakiin. Niiden mukaan sellaiset mittalaitteet on tarkastettava, joita käytetään taloudellisen edun määrittämiseen toisin sanoen myyntiin. Myyntiä harjoitettavalla mittarikentällä on kaikkien laitteiden oltava tarkastettuja, samalla kentällä olevien tarkastamattomien laitteiden käyttö on estettävä."
-Mittauslaitelaki

Käytännössä polttonestejakeluun tarkoitetut mittarit alkavat käytössä pumpata suurempia määriä, kuin mittalaitteet osoittavat. Näin laitteiston normaalista kulumisesta aiheutuvat kustannukset tulevat ”pitkänä mittana” polttonesteen myyjälle. Säännöllinen varmennus ja viritys pienentävät ”pitkästä mitasta” johtuvia kustannuksia.

Asemilla, joiden myynti on suurta, Scanlevel Oy suosittelee tekemään tarkastuksen ja virityksen useammin kuin lain määräämän kahden vuoden välein. Voit aloittaa oman asemasi optimoinnin Scanlevel Oy:n varmennustestillä verkossa. Testillä on mahdollista saada suuntaa antavaa tietoa siitä, milloin tarkastus ja viritys tulisi suorittaa, jotta varmennuksesta saatava hyöty olisi mahdollisimman optimaalinen. Riittävän usein tehty tarkastus takaa oikeudenmukaisen ja reilun suhteen kauppiaan ja asiakkaan välillä sekä eliminoi laiterikkoja. Asiantuntijamme laskevat arvion puolestanne, milloin mittareiden tarkastus ja viritys olisi optimaalista tehdä.

Hävikki

Hyvällä varastokirjanpidolla voidaan havaita hävikit polttoainejakelussa. Kun hävikki havaitaan, on syytä kutsua asiantunteva tarkastaja paikalle selvittämään varastohävikin syitä. Syitä voi olla luonnollisesti useita, mutta yksinkertaisinta ja edullisinta on aloittaa selvitys tekemällä koemittaukset mittareista. Selvittämätön hävikki saattaa aiheuttaa mittavia taloudellisia tappioita, ympäristövahinkoja tai jopa räjähdysvaaran.

"Pienin hävikki on vaikein havaita, mutta se on usein tuhoisin."

Mahdollisia hävikin syitä:

  • Ongelmat jakelumittareissa tai ohjaimessa
  • Vuoto
  • Haihtuminen
  • Lämpötilahävikki
  • Polttoainevarkaus
  • Vajaa toimitus

Tarkastustoimenpide

Scanlevel Oy:n suorittama tarkastustoimenpide pitää sisällään kaksi päävaihetta: tarkastuksen sekä mahdollisen laitteiston virityksen. Tarkastukseen kuuluu mittausten lisäksi myös laitteiden yleiskunnon tarkastus, jotta mahdolliset vioista johtuvat ongelmat ja ympäristöriskit jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Toimenpiteiden jälkeen työstä tehdään selkeä raportti. Tällä voidaan tutkia hävikin syitä. Varmennuksella täytetään lain vaatimukset ja voidaan välttyä taloudellisilta menetyksiltä. Koemittaukset toistetaan suurilla ja pienillä nopeuksilla, jotta varmistutaan mittalaitteen häiriöttömästä toiminnasta kaikissa olosuhteissa. Usein suurimpia kustannuksia aiheuttavat hävikit ovat todennettavissa ainoastaan ajanmukaisella tarkastuslaitteistolla ja tarkastajien korkealla ammattitaidolla.

Scanlevel Oy on vuonna 2007 perustettu tarkastusalan osakeyhtiö, joka harjoittaa polttonesteiden jakelumittareiden varmennustoimintaa tyypin A tarkastuslaitoksena. Toiminnallamme on FINAS:n myöntämä ja Turvallisuus ja –kemikaaliviraston Tukesin hyväksymä akkreditointi.

Scanlevel Oy tuottaa säännöllisillä koulutuksilla ja asianmukaisella ohjeistuksella laadukkaan ja kilpailukykyisen tarkastustoimenpiteen. Korkealuokkainen ja hyväksytty kalustomme on aina ajan tasalla.

Hyväksytyllä laatustandardilla pidämme huolen laadukkaasta ja virheettömästä raportoinnistamme. Scanlevel Oy:n on lupautunut arvojensa, laatustandardinsa ja työohjeistuksensa mukaan edistämään oikeudenmukaista ja vilpitöntä kauppaa polttonestekaupassa.

Toimialueenamme on koko Suomi.

Yhteydenotot
Ota yhteys asiantuntevaan henkilöstöön
ja kysy tarjoamistamme palveluista.

Scanlevel Oy
Menotie 4
33470 Ylöjärvi
Puh. +358 400 638 588

info@scanlevel.fiTUKES
FINAS
MIKES