FIN ENG SWE
Do free verification test (in finnish)

Scanlevel Oy är specialiserat på besiktning och kröning av bensin- och dieselpumpar. Ackrediteringen som kontrollorgan är utställt av FINAS (The Finnish Accreditation Services) och godkänt av Tukes (The Finnish Safety and Chemical Agency).

Våra kunder värdesätter vikten av noggrannhet och tillförlitlighet i sin verksamhet. Genom att anlita någon av Scanlevels professionella besiktningsmän får de snabb och kostnadseffektiv laglig inspektion och kröning av sina pumpar.

Optimal justering kan inverka på affärerna med tusentals Euro varje år.

“Mätorgan som används I vardaglig handel, såsom bränslepumpar, måste genomgå en teknisk undersökning av sin struktur och funktion för att överhuvudtaget få introduceras på marknaden. Regelbunden inspektion borgar för noggrannhet och tillförlitlighet hos pumpen vilket säkerställer att konsumenten betalar för och att verksamhetsutövaren kompenseras för rätt produktmängd.” (Tukes 2012)

Bränslepumpar (dispensers) måste enligt lag kontrolleras vartannat år. Syftet är att upprätthålla rättvisa villkor mellan konsumenten och verksamhetsutövaren.

“Mätinstrument vars mätresultat används inom näringsverksamhet för bestämning av priset på en produkt ska verifieras enligt kraven i bestämmelserna. Så fort ett försäljningsställe har en pump som säljer bränsle måste samtliga pumpar på stället krönas. De pumpar som inte är krönta får inte användas."

I praktiken levererar en bränslepump oftast mer produkt än vad räkneverket visar. Normalt slitage på detaljer under utrustningens livslängd kan alltså orsaka kostnader för verksamhetsutövaren. Med regelbunden inspektion och justering kan detta minimeras. På bensinstationer som levererar stora mängder bränsle rekommenderar Scanlevel att pumparna inspekteras och kröns oftare än vad som krävs enligt lagen. Genom att använda vår on-line kröningstjänst kan man omedelbart inleda optimeringen av kröningen av pumparna på sin anläggning. Tjänsten ger en indikation på när inspektion och justering ska utföras för att ge optimalt utfall.

Frekvent inspektion garanterar en rättvis relation mellan konsumenten och verksamhetsutövaren. Våra experter kan beräkna när det är som lönsamt för Er att inspektera.

Förluster

Genom noggrann bokföring är det möjligt att upptäcka förluster I bränsledistributionen. När en förlust upptäcks är det viktigt att anlita en expert för att finna orsaken. Det kan naturligtvis finnas många olika förklaringar men den enklaste och mest ekonomiska sättet är att inspektera pumparna. Oförklarliga förluster av bränsle kan medföra ekonomisk förlust, miljöskador och även risk för explosion.

“Den minsta förlusten är den svåraste att upptäcka men kan vara den mest kostsamma!”

Sannolika orsaker till bränsleförluster:

  • Problem med pumparna eller kontrollenheterna
  • Läckor
  • Avdunstning
  • Förluster pga temperatur
  • Stöld
  • Ofullständig leverans

Besiktningsmetod

Scanlevel har en två-stegs metodik som inleds med besiktning och som vid behov åtföljs av justering. Besiktningen omfattar en undersökning av det generella tillståndet av utrustningen och identifiering av potentiella problem som kan orsaka felaktig mätning eller miljöskador. Besiktningen uppfyller samtliga legala krav som ställs och förhindrar ekonomisk skada till konsumenten och verksamhetsutövaren.

Ovanstående arbete dokumenteras av besiktningsmannen och kan användas vid lagerförluster. Provkörning görs vid såväl maximalt som minimalt tillåtna flöden för att säkerställa räkneverkets funktion under alla omständigheter. Oftast kan bränsleförluster som orsakar stora kostnader upptäckas och åtgärdas om man har modern utrustning och vältränad professionell personal.

Scanlevel grundades 2007. I vår egenskap av att vara ett typ A kontrollorgan utför vi besiktnings- och kröningstjänster. Ackrediteringen som kontrollorgan är utställt av FINAS (The Finnish Accreditation Services) och godkänt av Tukes (The Finnish Safety and Chemical Agency).

Regelbunden och fortlöpande utbildning av personalen gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva besiktningar av hög klass. Vår utrustning håller högsta klass och är ständigt aktuell.

Vårt ledningssystem för kvalitet stödjer oss i vår strävan att leverera tjänster och rapporter i rätt omfattning och i rätt tid. Vårt mål är att förbättra noggrannheten och tillförlitligheten hos mätinstrument för flytande bränslen.

Vi utför uppdrag I hela Finland.

Kontakt oss gärna för en offert.

Scanlevel Oy
Menotie 4
33470 Ylöjärvi
Tel. +358 400 638 588

info@scanlevel.fi
Delivery terms (PDF)
Delivery terms (PDF)

TUKES
FINAS
MIKES